Angkatan ke-5 Graduan KUIZM ke Institut TAZKIA, Bogor, Indonesia.Kedua-dua graduan tersebut adalah Graduan Diploma Muamalat dan Kewangan Islam yang akan menyambung pengajian peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang Perniagaan dan Pengurusan Islam, Fakulti Ekonomi Islam dan merupakan kumpulan ke-5 yang dihantar KUIZM ke Bogor.

Author: kuizm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *