Seminar Keluarga Al-Quran

Tujuan utama program ini adalah untuk memberi pendedahan kepada ibubapa masa kini dalam membentuk keluarga quran melalui cara pendidikan yang dianjurkan di dalam surah Luqman yang disampaikan oleh panel Ustaz Dr Muhammad Zuhaili Saiman di slot pertama.

Manakala, pada slot kedua diadakan forum : Quran Penawar Masalah Anak yang disampaikan oleh Prof Madya Dr Mohd Sukki Othman dan Dr Hakim bin Zainal.

Author: kuizm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *